Anjaya Books

Anjaya Books didirikan oleh Andy Wijaya tahun 2006

Pendiri

Andy Wijaya

Sejak

2006

Alamat

ITC Kuningan lantai 4

Kota

Jakarta Selatan
Komik-Komik Terbitan Anjaya Books
Ganes TH
Mansyur Daman
Eko Haryono
Phinghar
Henky