Erlina

Penerbit Erlina dahulu bernama Maranatha

Pendiri

Erlina

Sejak

Tidak Tahu

Alamat

Jl. Ibu Inggit Garnasih No.148, Ciateul, Regol

Kota

Bandung
Komik-Komik Terbitan Erlina
Djoni Andrean
Djoni Andrean
RA Kosasih